Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 939

Yttre beskrivning: Diameter 3,9 meter, Höjd 0,6 meter, Inre beskrivning: Brandlager, Diameter 0,9 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 939 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 939
Zon 1E
Referensnummer 37411_U
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147483_HST Ben, 147643_HST Ben, 524931_HST Kärl, 606053_HST skobrodd, 606056_HST Spik, 973245_HST Fragment