Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 1033

Inre beskrivning: Grop, 1,3 × 0,7 meter, Djup 1 meter, Yttre gravskick: Flatmarksgrav, Inre gravskick: Skelettgrav

Arkeologisk kontext 1033 Skelettgrav, Grav, Flatmarksgrav
Tidsperiod Vikingatid
Notering Barngrav, [unr]: Bj 1033
Zon 1A
Referensnummer 37075_U
Undersökningsår 1881
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 622139_HST Pärla, 622140_HST Fragment, 622141_HST Kniv