Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 878

Yttre beskrivning: Uppgift saknas, Inre beskrivning: Uppgift saknas, Yttre gravskick: Obekant yttre gravskick, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 878 Brandgrav, Grav, Obekant yttre gravskick
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 878
Zon 1B
Referensnummer 37353_U
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147613_HST Ben, 577286_HST Lås, 577297_HST nit/spik, 577300_HST Flintbit, 577304_HST Ögla, 577313_HST Enkelkam