Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 1154

Yttre beskrivning: Grav?, Inre beskrivning: Höjd 0,5 meter, Yttre gravskick: Brandlager saknades, Inre gravskick: Stensättning

Arkeologisk kontext 1154 Grav, Stensättning
Tidsperiod Vikingatid
Notering Inget brandlager. Inga fynd., [unr]: Bj 1154
Zon 1E
Referensnummer 37177_U
Undersökningsår 1888
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U