Foto: Stolpe, Hjalmar, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Arkeologisk, kontext

Bj 1012

Yttre beskrivning: Mått saknas, Inre beskrivning: Uppgift saknas, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Kistgrav

Arkeologisk kontext 1012 Kistgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Zon 1A
Referensnummer 37056_U
Undersökningsår 1881
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U