Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 736

Yttre beskrivning: Diameter 11,4 meter, Höjd 1,8 meter, Inre beskrivning: Kammare, 2,9 × 2,1 meter, Djup 1,4 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Kammargrav

Arkeologisk kontext 736 Kammargrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [Kön]: Man, [unr]: Bj 736
Zon 1C
Referensnummer 37233_U
Undersökningsår 1879
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 106846_HST Dräktprydnad, 108814_HST Ringnål, 181397_HST Stigbygel, 181399_HST Piksporre, 452314_HST Rundsköld, 477641_HST Svärd Petersen H, 477688_HST Spjut, 477738_HST Yxa, 477742_HST Rundsköld, 477766_HST Rundsköld, 477798_HST Rundsköld, 477806_HST Rundsköld, 477809_HST Rundsköld, 477838_HST kniv/knivslida, 477840_HST Polyedrisk vikt, 477847_HST kniv/knivslida, 478618_HST Ämbar, 478634_HST Verktyg, 478637_HST Järnfragment, 478647_HST skobrodd, 478651_HST Remsölja, 478652_HST Bipolär vikt, 478653_HST Pil, 478661_HST Beslag, 478673_HST Klinknagel, 478674_HST skobrodd, 478676_HST Järnfragment, 478679_HST sporre/isbrodd, 478682_HST Betsel, 479625_HST Betsel, 479630_HST Betsel, 479643_HST Remsölja, 479679_HST Remdelare, 479680_HST Remdelare, 479681_HST Beslag, 479682_HST Beslag, 479683_HST Remdelare, 479685_HST Remdelare, 479690_HST Remfäste, 479695_HST Remsölja, 479698_HST Remsölja, 479703_HST Beslag, 479704_HST Beslag, 479707_HST Beslag, 479794_HST Järnfragment, 479798_HST Järnfragment, 479799_HST Järnfragment, 479800_HST Remhållare, 479809_HST Järnfragment, 479811_HST Ten, 479814_HST Järnfragment, 479820_HST Träfragment, 479827_HST Textilfragment, 479830_HST Fragment, 479835_HST Nit, 575149_HST Ben, 616432_HST Fragment, 973240_HST Fragment