Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 754

Yttre beskrivning: Diameter 12 meter, Höjd 1,2 meter, Inre beskrivning: Brandlager, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 754 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 754
Zon 1C
Referensnummer 37251_U
Undersökningsår 1879
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 148316_HST Ben, 148471_HST Ben, 148475_HST Ben, 464793_HST Kärl, 524694_HST Kärl, 526698_HST Kärl, 526699_HST Spik, 560871_HST Beslag, 560890_HST Föremål, 560904_HST pilspets med fyrsidigt tvärsnitt, 560914_HST Ämbar, 560917_HST Kniv, 560918_HST Nit, 560920_HST Spik, 560926_HST Föremål, 560928_HST Pärla, 560932_HST Smälta, 560940_HST Spelpjäs, 560941_HST Enkelkam, 560942_HST Bryne, 575536_HST Ben