Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 928

Yttre beskrivning: Diameter 3,3 meter, Höjd 0,6 meter, Inre beskrivning: Brandlager, 1,2 × 0,9 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 928 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 928
Zon 1E
Referensnummer 37400_U
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147909_HST Ben, 148163_HST Ben, 524923_HST Kärl, 601588_HST Kniv, 601591_HST Ring, 601593_HST Föremål, 601597_HST krusta, 601598_HST nit/spik