Arkeologisk, kontext

Bj 928

Yttre beskrivning: Diameter 3,3 meter, Höjd 0,6 meter, Inre beskrivning: Brandlager, 1,2 × 0,9 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 928 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 928
Zon 1E
Referensnummer 37400_U
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U