Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 20

Yttre beskrivning: Diameter 14,4 meter, Höjd 1,8 meter, Inre beskrivning: Brandlager, Mått saknas., Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 20 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 20
Zon 1B
Referensnummer 36851_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147333_HST Ben, 148059_HST Ben, 148125_HST Ben, 148126_HST Ben, 148282_HST Ben, 446977_HST Klinknagel, 446990_HST Spelbricka, 447002_HST Slipsten, 447125_HST Kam, 447126_HST Speltärning, 447164_HST Ben, 447175_HST Klinknagel, 447200_HST Krampa, 447250_HST Ten, 447266_HST Ögonpärla, 447289_HST Krampa, 447291_HST Föremål, 447302_HST Kantbeslag, 447307_HST Kantbeslag, 447333_HST Kärl, 560314_HST nit/spik