Arkeologisk, kontext

Bj 849

Yttre beskrivning: En fördjupning i markytan, Inre beskrivning: Kammare, 2,3 × 2,2 meter, Djup 1,3 meter, Yttre gravskick: Obekant yttre gravskick, Inre gravskick: Kammargrav

Arkeologisk kontext 849 Kammargrav, Grav, Obekant yttre gravskick
Tidsperiod Vikingatid
Zon 1B
Referensnummer 37331_U
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U