Bj 849

Yttre beskrivning: En fördjupning i markytan, Inre beskrivning: Kammare, 2,3 × 2,2 meter, Djup 1,3 meter, Yttre gravskick: Obekant yttre gravskick, Inre gravskick: Kammargrav