Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 975

Yttre beskrivning: En fördjupning i markytan, Inre beskrivning: Kammare, 2,5 × 1,5 meter, Djup 1,2 meter, Yttre gravskick: Flatmarksgrav, Inre gravskick: Kammargrav

Arkeologisk kontext 975 Kammargrav, Grav, Flatmarksgrav
Tidsperiod Vikingatid
Notering [Kön]: Man, [unr]: Bj 975
Zon 1A
Referensnummer 37447_U
Undersökningsår 1881
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147950_HST Ben, 148323_HST Ben, 148352_HST Ben, 148353_HST Ben, 148354_HST Ben, 148355_HST Ben, 148356_HST Ben, 148357_HST Ben, 148358_HST Ben, 148359_HST Ben, 148360_HST Ben, 148361_HST Ben, 614527_HST Nål, 614534_HST Kniv, 614535_HST Beslag, 614536_HST Nit, 614537_HST bandformig brodd, 614538_HST Föremål, 614539_HST Bryne, 614540_HST Pilspets, 614541_HST Betsel, 614542_HST Rembeslag, 614543_HST Beslag, 614545_HST Beslag, 614546_HST Nit, 614548_HST Föremål, 614551_HST Kam