Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 87

Yttre beskrivning: Diameter 6 meter, Höjd 0,5 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 87 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering Ej fullständigt undersökt., [unr]: Bj 87
Zon 1B
Referensnummer 36914_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 463982_HST Spik