Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 132

Yttre beskrivning: Diameter 3,9 meter, Höjd 0,5 meter, Inre beskrivning: Brandlager, Diameter 0,9 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 132 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 132
Zon 1E
Referensnummer 36959_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 148046_HST Ben, 148490_HST Ben, 525496_HST Kärl, 575195_HST Fragment, 575198_HST Isbrodd, 575207_HST Fragment