Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 742

Yttre beskrivning: Diameter 6 meter, Höjd 1,5 meter, Inre beskrivning: Brandlager saknades, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 742 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 742
Zon 1C
Referensnummer 37239_U
Undersökningsår 1879
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147895_HST Ben, 148470_HST Ben