Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 913

Yttre beskrivning: Diameter 3,6 meter, Höjd 0,3 meter, Inre beskrivning: Brandlager, mått saknas, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 913 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [Kön]: Man, [unr]: Bj 913
Zon 1B
Referensnummer 37385_U
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 106634_HST Ringspänne, 107361_HST Bältesbeslag, 147618_HST Ben, 446587_HST Bryne, 446613_HST Bälte, 446625_HST Bipolär vikt, 446627_HST Kniv, 446628_HST benfragment, 446629_HST Kam, 446630_HST Pärla, 446631_HST hasselnöt