Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 1101

Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Obekant

Arkeologisk kontext 1101 Obekant, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering Grav? Inga fynd, [unr]: Bj 1101
Zon 1A
Referensnummer 37139_U
Undersökningsår 1881
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U