Bj 885

Yttre beskrivning: Diameter 7,5 meter, Höjd 0,3 meter, Inre beskrivning: Grop, 1,8 × 0,8 meter, Djup 0,7 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Skelettgrav

Arkeologisk kontext 885 Skelettgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 885
Zon 1C
Referensnummer 37359_U
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147493_HST Ben, 578118_HST Kniv, 578119_HST Skål