Bj 922

Yttre beskrivning: Diameter 6 meter, Höjd 0,9 meter, Inre beskrivning: Brandlager, 0,9 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 922 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [Kön]: Kvinna, [unr]: Bj 922
Zon 1E
Referensnummer 37394_U
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147614_HST Ben, 526721_HST Kärl, 601439_HST bygelsax, 601440_HST Enkelkam, 601441_HST Oval spännbuckla P37, 601442_HST hänkel, 601443_HST Nit, 601444_HST Spik