Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 1045

Yttre beskrivning: Diameter 6 meter, Höjd 0,6 meter, Inre beskrivning: Brandlager, Diameter 1,2 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 1045 Brandgrav, Grav, Hög
Datering 833
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 1045
Zon 1A
Referensnummer 37086_U
Undersökningsår 1881
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 148242_HST Ben, 527265_HST Kärl, 615125_HST nit/spik, 615126_HST Pärla, 615127_HST bandformig brodd, 636344_HST Bär