Bj 858

Yttre beskrivning: Uppgift saknas, Inre beskrivning: Grop, 2,1 × 0,9 meter, Djup 1,4 meter, Yttre gravskick: Obekant yttre gravskick, Inre gravskick: Skelettgrav

Arkeologisk kontext 858 Skelettgrav, Grav, Obekant yttre gravskick
Tidsperiod Vikingatid
Notering I stadsvallen, [unr]: Bj 858
Zon 1C
Referensnummer 37338_U
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147629_HST Ben, 527302_HST Kärl, 574794_HST Ring, 574795_HST Armbygel, 574797_HST Pil