Bj 900

Yttre beskrivning: Diameter 3,9 meter, Höjd 0,3 meter, Yttre gravskick: Hög

Arkeologisk kontext 900 Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 900
Referensnummer 37474_U
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Delar 900A Kistgrav, 900B Brandgrav
Huvudpost 137416_U