Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 1017

Yttre beskrivning: 5,1, sammanbyggd med Bj 1016 och 1026, Inre beskrivning: Brandlager, 1,7 × 0,9 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 1017 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 1017
Zon 1A
Referensnummer 37061_U
Undersökningsår 1881
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 148634_HST Ben, 622195_HST Nit, 622198_HST Tråd, 622199_HST Kam