Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 763

Yttre beskrivning: Diameter 6 meter, Höjd 0,3 meter, Inre beskrivning: Brandlager, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 763 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 763
Zon 1C
Referensnummer 37259_U
Undersökningsår 1879
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 148315_HST Ben, 561782_HST nit/spik, 561791_HST Eldslagningsflinta, 561795_HST hasselnöt, 561796_HST Skål