Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 1143

Yttre beskrivning: Höjd 0,6 meter, Inre beskrivning: Brandgrop, 0,6 × 0,5 meter, Djup 0,3 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 1143 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 1143
Zon 1B
Referensnummer 37166_U
Undersökningsår 1888
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147819_HST Ben, 148183_HST Ben, 524987_HST Kärl, 527592_HST Kärl, 588545_HST Bryne, 588546_HST Fragment, 588548_HST Kärl, 588565_HST preparat, 598013_HST Ben