Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 228

Yttre beskrivning: Tresidig, mått saknas., Inre beskrivning: Uppgifter saknas, Yttre gravskick: Stensättning, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 228 Brandgrav, Grav, Stensättning
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 228
Zon 1D
Referensnummer 37042_U
Undersökningsår 1873
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147555_HST Ben, 482227_HST Pärla, 482235_HST nit/spik