Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 791

Yttre beskrivning: En fördjupning i markytan, Inre beskrivning: Kammare, Yttre gravskick: Flatmarksgrav, Inre gravskick: Kammargrav