Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 828

Yttre beskrivning: Diameter 4,2 meter, Höjd 0,3 meter, Inre beskrivning: Grop, 2,1 × 0,8 meter, Djup 1 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Kistgrav

Arkeologisk kontext 828 Kistgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 828
Zon 1C
Referensnummer 37311_U
Undersökningsår 1879
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 567863_HST Kistspik, 567866_HST Dräktnål, 568573_HST Kniv