Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 100

Yttre beskrivning: Diameter 4,5 meter, Höjd 0,6 meter, Inre beskrivning: Brandlager, Diameter 0,6 meter, med urna under stenpackning., Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 100 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 100
Zon 1E
Referensnummer 36927_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147469_HST Ben, 470035_HST Kärl, 470068_HST Föremål, 470076_HST Ring