Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 141

Yttre beskrivning: Diameter 5,7 meter, Höjd 0,8 meter, Inre beskrivning: Brandlager, Diameter 1,2-1,5 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 141 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 141
Zon 1B
Referensnummer 36965_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147756_HST Ben, 148078_HST Ben, 148482_HST Ben, 525585_HST Kärl, 575447_HST nit/spik, 575448_HST Spik, 575449_HST nit/spik, 611282_HST Beslag