Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 212

Yttre beskrivning: Diameter 6,6 meter, Höjd 0,9 meter, Inre beskrivning: Brandlager, Diameter 3 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 212 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering Båtgrav, [Kön]: Kvinna, [unr]: Bj 212
Zon 1F
Referensnummer 37029_U
Undersökningsår 1874
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 148083_HST Ben, 148274_HST Ben, 148277_HST Ben, 480591_HST Kärl, 480599_HST Torshammarring, 480608_HST Knivslida, 480632_HST sammansatt kam, 480642_HST Pärla, 480683_HST Kedja, 480693_HST Pincett, 480736_HST Oval spännbuckla, 480762_HST Fragment, 525783_HST Kärl, 611428_HST nit/spik, 611429_HST Fragment, 611430_HST Skrin, 611432_HST Nyckel