Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 1135

Inre beskrivning: Grop, 2,2 × 1,2 meter, Djup 1,1 meter, Yttre gravskick: Flatmarksgrav, Inre gravskick: Skelettgrav

Arkeologisk kontext 1135 Skelettgrav, Grav, Flatmarksgrav
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 1135
Zon 1B
Referensnummer 37158_U
Undersökningsår 1888
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Delar 1135 (Brandgrav) Brandgrav
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 527399_HST Kärl, 581983_HST Kniv