Bj 861

Yttre beskrivning: Oregelbunden förhöjning med en fördjupning, Inre beskrivning: Kammare, 2,6 × 1,7 meter, Djup 1,1 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Kammargrav

Arkeologisk kontext 861 Kammargrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering Dubbelgrav, [unr]: Bj 861
Zon 1C
Referensnummer 37341_U
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147484_HST Ben, 147720_HST Ben, 574956_HST Bärring, 574957_HST Stift, 574958_HST vinkelformat beslag, 574959_HST Märla, 574960_HST pincett/nål, 574961_HST Hänge, 574962_HST Ring, 574963_HST Silverfoliepärla, 574964_HST s-format beslag, 574965_HST Bryne, 574966_HST Beslag, 617998_HST brickband