Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 163

Yttre beskrivning: Diameter 5,4 meter, Höjd 0,6 meter, Inre beskrivning: Brandlager, Diameter 1,8 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 163 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 163
Zon 1E
Referensnummer 36985_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147338_HST Ben, 459702_HST Bröd, 475997_HST nit/spik, 475998_HST sammansatt kam, 476001_HST Beslag, 476002_HST Beslag, 476004_HST Ten, 476072_HST Pärla, 525647_HST Kärl, 611444_HST Hänge