Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 203

Yttre beskrivning: Diameter 6,6 meter, Höjd 1,2 meter, Inre beskrivning: Brandlager, Diameter 0,6 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 203 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 203
Zon 1F
Referensnummer 37022_U
Undersökningsår 1874
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 148137_HST Ben, 479980_HST Kärl, 479981_HST nit/spik