Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 1055

Yttre beskrivning: Diameter 3 meter, Höjd 0,3 meter, Inre beskrivning: Brandlager, Diameter 0,9 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 1055 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 1055
Zon 1A
Referensnummer 37095_U
Undersökningsår 1881
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 524875_HST Kärl, 622060_HST Spänne, 622061_HST Beslag