Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 792

Yttre beskrivning: Diameter 7,2 meter, Höjd 0,6 meter, Inre beskrivning: Brandlager, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 792 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 792
Zon 1C
Referensnummer 37285_U
Undersökningsår 1879
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147971_HST Ben, 565018_HST Kniv, 565019_HST Kniv, 565027_HST Föremål