Bj 842

Yttre beskrivning: Uppgift saknas, Inre beskrivning: Kammare, 3,7 × 1,8 meter, Djup 1,4 meter, Yttre gravskick: Obekant yttre gravskick, Inre gravskick: Kammargrav