Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 1127

Yttre beskrivning: Höjd 0,8 meter, Inre beskrivning: Grop, 2,2 × 0,8 meter, Djup 0,8 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Skelettgrav

Arkeologisk kontext 1127 Skelettgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 1127
Zon 1B
Referensnummer 37150_U
Undersökningsår 1888
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 581375_HST Kniv, 581383_HST Tunnformad pärla