Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 866

Yttre beskrivning: Diameter 3,9 meter, Höjd 0,3 meter, Inre beskrivning: Brandlager, 1,5 × 1,2 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 866 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [Kön]: Kvinna, [unr]: Bj 866
Zon 1C
Referensnummer 37343_U
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147622_HST Ben, 524812_HST Kärl, 574993_HST Nålhus, 574994_HST Ten, 574995_HST Kniv