Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 1004

Yttre beskrivning: En fördjupning i markytan, Inre beskrivning: Grop, 1,8 × 0,6 meter, Djup 0,8 meter, Yttre gravskick: Flatmarksgrav, Inre gravskick: Kistgrav

Arkeologisk kontext 1004 Kistgrav, Grav, Flatmarksgrav
Tidsperiod Vikingatid
Notering [Kön]: Kvinna, [unr]: Bj 1004
Zon 1A
Referensnummer 37048_U
Undersökningsår 1881
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 616355_HST Fragment, 616362_HST Fragment, 622545_HST Oval spännbuckla, 622549_HST Rundspänne, 622554_HST Kniv, 622555_HST Spik