Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 728

Yttre beskrivning: Uppgift saknas, Inre beskrivning: Grop, inte avgränsad, Yttre gravskick: Obekant yttre gravskick, Inre gravskick: Skelettgrav

Arkeologisk kontext 728 Skelettgrav, Grav, Obekant yttre gravskick
Tidsperiod Vikingatid
Notering [Kön]: Man, [unr]: Bj 728
Zon 1C
Referensnummer 37227_U
Undersökningsår 1879
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 475828_HST skobrodd, 475829_HST Skära