Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 29

Yttre beskrivning: Diameter 6,9-8,4 meter, Höjd 1,5 meter, Inre beskrivning: Brandlager, Diameter 1,2 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 29 Brandgrav, Grav, Hög
Datering 841
Tidsperiod Vikingatid
Notering [Kön]: Kvinna, [unr]: Bj 29
Zon 1B
Referensnummer 36858_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147775_HST Ben, 448588_HST Kufiskt mynt, 448589_HST Bryne, 448590_HST pehlevi, 448591_HST Skogskörsbärskärna, 448592_HST Föremål, 448593_HST Kärl, 448596_HST Kam, 448608_HST Pärla, 451332_HST Kedja, 451335_HST Ring, 451336_HST Ring, 451337_HST Oval spännbuckla, 451338_HST Beslag, 451340_HST Föremål, 451414_HST Remändebeslag, 451415_HST Beslag, 451416_HST Kaftanknapp, 560434_HST Träkol