Bj 850

Yttre beskrivning: En fördjupning i markytan, Inre beskrivning: Kammare, 3,3 × 2 meter, Djup 1,2 meter, Yttre gravskick: Flatmarksgrav, Inre gravskick: Kammargrav