Foto: Stolpe, Hjalmar, SHM (PDM) Upphovsrätten till detta verk har gått ut och är därmed fritt att använda på alla sätt. Ange gärna upphovsperson om denne är känd.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Arkeologisk, kontext

Bj 850

Yttre beskrivning: En fördjupning i markytan, Inre beskrivning: Kammare, 3,3 × 2 meter, Djup 1,2 meter, Yttre gravskick: Flatmarksgrav, Inre gravskick: Kammargrav

Arkeologisk kontext 850 Kammargrav, Grav, Flatmarksgrav
Tidsperiod Vikingatid
Zon 1B
Referensnummer 37332_U
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U