Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 23

Yttre beskrivning: Diameter 6 meter, Höjd 0,5 meter., Inre beskrivning: Brandlager saknades., Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 23 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 23
Zon 1B
Referensnummer 36853_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 148127_HST Ben, 447360_HST nit/spik, 447365_HST sprint, 447383_HST Kärl, 525145_HST Kärl