Bj 920

Yttre beskrivning: Diameter 4,2 meter, Höjd 0,5 meter, Inre beskrivning: Grop, 2,2 × 0,9 meter, Djup 0,8 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Kistgrav

Arkeologisk kontext 920 Kistgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 920
Zon 1E
Referensnummer 37392_U
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147207_HST Ben, 147208_HST Ben, 147650_HST Ben, 535266_HST Kistspik, 583845_HST Sten, 583847_HST Avslag, 583851_HST Splitter, 583861_HST Föremål, 583869_HST Ringformad pärla, 583896_HST Smälta