Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 1104

Yttre beskrivning: Diameter 7,2 meter, Höjd 1,2 meter, Inre beskrivning: Brandlager, diameter 0,3 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 1104 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 1104
Zon 1A
Referensnummer 37142_U
Undersökningsår 1881
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 148121_HST Ben, 524961_HST Kärl