Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 741

Yttre beskrivning: Diameter 6,6 meter, Höjd 0,6 meter, Inre beskrivning: Brandlager, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: brandgrav

Arkeologisk kontext 741 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 741
Zon 1C
Referensnummer 37238_U
Undersökningsår 1879
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 524663_HST Kärl, 524667_HST Kärl, 524669_HST Kärl, 524671_HST Kärl, 545950_HST Vridlåsnyckel, 545961_HST Spik