Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 721

Yttre beskrivning: Diameter 9,9 meter, Höjd 1,2 meter, Inre beskrivning: Grop, 1,5 × 0,7 meter, Djup 1,0 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Kistgrav

Arkeologisk kontext 721 Kistgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering Barngrav, [unr]: Bj 721
Zon 1C
Referensnummer 37221_U
Undersökningsår 1879
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 107527_HST Bjällra, 469704_HST Kistspik, 469708_HST Kniv, 469711_HST Kniv