Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 50

Yttre beskrivning: Diameter 4,8 meter, Höjd 0,6 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Skelettgrav

Arkeologisk kontext 50 Skelettgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering Förmodad skelettgrav., [unr]: Bj 50
Zon 1E
Referensnummer 36878_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147739_HST Ben, 450531_HST Bleck, 450543_HST kolprov