Bj 227

Yttre beskrivning: Diameter 4,2 meter, ingen uppgift om höjd., Inre beskrivning: Lite kol, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 227 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 227
Zon 1D
Referensnummer 37041_U
Undersökningsår 1873
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 148074_HST Ben, 482203_HST Kniv, 482204_HST Föremål